HERGEBRUIK: EEN BELANGRIJKE STAP NAAR CIRCULARITEIT

Wij zijn expert in herbruikbare bekers en oplossingen

ONZE kennis en ervaring

Wij beheersen perfect elk van de fasen van de levenscyclus en besteden er bijzondere aandacht aan om een zo hoog mogelijke kwaliteit van onze producten of diensten te verzekeren en onze impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.

ECO-ONTWERP & FABRICAGE

EEN LOKAAL ONTWERP EN LOKALE PRODUCTIE IN ONZE FABRIEKEN
Onze herbruikbare producten worden vervaardigd in Europa. De Ecocups worden vervaardigd in onze historische fabriek in Zuidoost-Frankrijk Onze voedingsrecipiënten worden gefabriceerd in onze fabriek in Bretagne. Onze toestellen en machines voor de inspuiting zijn 100% elektrisch en het waterverbruik voor de fabricage is nagenoeg nul want we werken in een gesloten circuit.

BEDRUKKINGSTECHNIEK VOOR DE BEKERS
Zeefdruk, digitaal of drukken in de massa: onze bedrukkingstechnieken voor onze bekers zijn bestendig en van hoge kwaliteit met het oog op intensief hanteren en wassen voor hergebruik. Voor onze bedrukte Ecocups garanderen we bijvoorbeeld minimaal 150 toepassingen.

GEBRUIK - HERGEBRUIK

Een vicieuze cirkel
Hoe meer onze bekers en recipiënten gebruikt worden, hoe meer we onze ecologische voetafdruk verkleinen. Ergonomie, keuze van de grondstoffen, versiering & bedrukking: over elk aspect van het product is nagedacht. Want als het in de smaak valt, is er de garantie dat het hergebruikt wordt.

INZAMELING & STATIEGELD

Het gebaar dat telt
Om de terugkeer van de herbruikbare bekers of recipiënten te bevorderen, laat de invoering van statiegeld toe om de gebruikers te sensibiliseren. Dankzij onze ervaring in de evenementensector staan wij voor u klaar met pasklare oplossingen.
Aangezien de wereld voortdurend in beweging is, werken we ook samen met partners om u innoverende oplossingen aan te bieden die steeds meer zijn afgestemd op de nieuwe consumptiepatronen (teruggeven van statiegeld, tracking en tracing, transactie voor het statiegeld zonder contact geld of cashless)

ECOLOGISCH & EFFICIËNT WASSEN

Professionele apparatuur
Onze wasstations zijn uitgerust met machines die speciaal ontworpen zijn om grote hoeveelheden recipiënten en bekers te wassen en te drogen, waarbij het water- en energieverbruik maximaal beperkt wordt.

Een lokaal net
Wij hebben onze eigen wascentra en werken samen met partners waardoor we het hele Europese grondgebied bestrijken. Wij hebben ook mobiele wasmogelijkheden.

Een proces onder strikt toezicht
Kwaliteitsprocedures en installaties staan borg voor de voedselhygiëne en -veiligheid bij elk gebruik, met inachtneming van de reglementaire voorschriften.
De naleving van een combinatie van 4 parameters (temperatuur, contacttijd, concentratie en mechanische werking) verzekert efficiënt wassen.
De vereiste temperaturen (meer dan 60°C) en de detergenten die gebruikt worden, garanderen dat virussen onschadelijk gemaakt (worden overeenkomstig de aanbevelingen van het BFR, Het Duitse federale instituut voor risicobeheer)
De naleving van de vereisten inzake voedselveiligheid en de periodieke controles op doeltreffendheid en de efficiëntie van het wassen staan borg voor een strikte beheersing van onze processen.

LOGISTIEK & OPSLAG

Ecocups & herbruikbare recipiënten worden, nadat ze zijn gewassen, opgeslagen in onze magazijnen voordat ze opnieuw gebruikt worden. Zowat overal in Europa hebben we magazijnen vlakbij onze wasstations en consumptiecentra om het transport te beperken. 

BEHEER VAN PRODUCTEN DIE AAN HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR ZIJN GEKOMEN & RECYCLAGE

Wanneer onze producten aan het einde van hun levensduur komen en niet meer hergebruikt kunnen worden, zorgen we ervoor dat ze gerecycleerd worden. Sinds 2009 beschikken we over ons eigen recyclageprocedé voor PP. Voor de recyclage van onze producten werken we ook samen met lokale partners. 

De ingezamelde Ecocups die ‘aan het einde van hun levensduur’ zijn gekomen, worden vermalen. Het materiaal wordt vervolgens opgewaardeerd om bijvoorbeeld logistieke kisten van te maken. 

ONZE IMPACT

WAAROM MINDER PRODUCEREN, MEER HERGEBRUIKEN?

  • Verminderen van de hoeveelheid afval
  • Minimaliseren van de milieu-impact (CO2)
  • Beschermen van onze hulpbronnen

In 2019 voerden we met RDC environnement (onafhankelijk studiebureau), een vergelijkende levenscyclusanalyse (LCA) uit van onze herbruikbare bekers Ecocup® en alternatieve oplossingen in de vorm van bekers voor eenmalig gebruik.

Het doel: valideren van de deugdelijkheid van onze oplossing rekening houdend met de elementen van de levenscyclus om onze globale milieu-impact te evalueren.

Een product wordt vervaardigd op basis van grondstoffen en energie en wordt vervolgens gebruikt en beheerd aan het einde van de levensduur ervan. De LCA maakt een kwantitatieve balans op van alle instromen (water, energie, grondstofen) en uitstromen (water, lucht, grond, afval), in elke fase van de levenscyclus van het product. Het is een evaluatiemethode die meerdere fasen omvat (productie van grondstoffen, transport, fabricage van het product, distributie, gebruik, wassen in geval van hergebruik en einde van de levensduur). Deze genormeerde methode laat toe om de kwantificeerbare effecten van producten of diensten op het milieu te meten.

DE RESULTATEN

Uittreksel uit de resultaten over de 4 indicatoren, afkomstig van de Europese Commissie, de sterkste & meest relevante in het kader van onze analyse, aangevuld door een 5de: de hoeveelheid afval. Een totaalbenadering die het belang van onze oplossing bevestigt in vergelijking met de alternatieven voor eenmalig gebruik (wegwerpbekers van  PP, PET):

Respectievelijk 77% en 63% minder CO2-uitstoot voor 25 toepassingen in vergelijking met alternatieve wegwerpbekers van PET en PP

Scenariohypothesen: [massa bekers: Ecocup (30G); alternatieven voor eenmalig gebruik (PP 3,4G en PET 6,1G)] ; [Recyclagepercentage = 0%] ; [Gebruik en einde van de levensduur in FR en BE]

Bemerk: hoe meer de beker gebruik wordt, hoe lager zijn impact, het is de vicieuze cyclus van hergebruik.

Deze studie leidde ook tot de creatie in 2020 van de webtool INSTANT LCA die ons toelaat de overschakeling op herbruikbaar voor een bepaald evenement nauwkeurig te meten

NB: het rapport en de methode van de analyse van de levenscyclus kan op verzoek overhandigd worden.U kunt ook een simulatie van uw evenement aanvragen

EEN DYNAMISCHE BENADERING

In 2020 lanceerden we een nieuwe fase van het programma: de eco-ontwerp-benadering

Wat houdt dat in? Het betreft de integratie van de milieukenmerken in het ontwerp van het product om de milieuprestatie van dit product tijdens de gehele levenscyclus te verbeteren.

Nog steeds begeleid door het kantoor van RDC (contact@rdcenvironment.be), konden nieuwe acties bepaald worden om op te werken.

U wilt op uw evenement overschakelen op herbruikbaar?